Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Mer flexibel kreditprövning med nya företagslån

13 augusti, 2018

Flexibilitet är inte ett begrepp man förknippar med banker och andra långivare. Ansökningar behandlas normalt helt automatiskt och beviljande meddelas om ansökan har gett tillräckligt många ”gröna lampor” i långivarnas datorsystem. En ansökan från en långivare som inte exakt passar in i de färdiga mallarna får i stället avslag.

På senare tid har emellertid flera kreditgivare börjat erbjuda en mer flexibel och även mer personlig kreditprövning. Dessutom erbjuder dessa aktörer mer flexibilitet i säkerheter för företagslån. De grundläggande faktorerna betalningsförmåga och kreditvärdighet ligger fortsatt i botten, men det finns mer flexibilitet i hur de analyseras.

Det är främst inom företagslån som denna utveckling kan skönjas. Aktörer som Qred och Monetise är långivare som tittar mer på helheten i en ansökan i stället för att kategoriskt använda snäva mallar.

kreditprövning företagslån

Försäljningen i centrum hos Monetise

Monetise är en relativt ny långivare som öppnade dörrarna för utlåning till småföretag under 2017. Långivaren marknadsför sig som ett alternativ för småföretag som vill kunna låna snabbt utan fysiska möten och den pappersformalia som är förknippad med traditionella banklån.

Monetise strävar också efter att vara en aktör med enkla företagslån för kortare låneperioder. Återbetalningstiden för den här aktörens lån kan inte vara längre än tolv månader.

Det är omsättningen som är i centrum när Monetise gör sin kreditbedömning. Det innebär per automatik att processen blir betydligt mer flexibel än den som exempelvis de fyra storbankerna tillämpar. Det innebär också att långivaren enklare kan sätta ett tak för hur mycket ett företag kan få låna. Grundregeln är att maximalt lånebelopp är lika med en typisk månadsförsäljning (upp till en miljon kronor).

Vid ansökan begär Monetise att den sökande loggar in med BankID. På så sätt får långivaren tillgång till en översiktlig transaktionshistorik och det är utifrån denna som kreditbedömningen kan göras.

Det är ett tiotal faktorer som handläggaren tittar på i kreditbedömningen. Här är några exempel:

  • Omsättningens storlek (i relation till ansökt lånebelopp)
  • Stabila intäkter över längre tid – inklusive analys av säsongsvariationer
  • Att betalning av skatter och lön sker och har skett i rätt tid
  • Vinstmarginalen och om den kan täcka kostnader på sikt
  • Befintlig skuldsättning

Sund affärsidé i centrum hos Qred

Qred, som har erbjudit företagslån sedan 2016, presenterar sitt erbjudande med en slogan som lyder ”företagslån på ett enklare sätt”. Affärsidén är att erbjuda snabba utbetalningar av mindre lån till företag oavsett bransch, ålder och bolagsform. Här är fokus på lite mindre lånebelopp som exempelvis kan användas för en mindre investering eller för att täcka upp för säsongsvariationer i försäljningen. Maximalt lånebelopp är 500 000 kr.

Kreditbedömningen hos Qred bygger naturligtvis i grunden på en gedigen analys av den sökandes kreditvärdighet och betalningsförmåga. Långivaren är dock också tydlig med att man gör en helhetsbedömning av varje låneansökan. Här väger en del mer mjuka aspekter in. Till exempel är bärigheten i affärsidén en central faktor. Den mer mjuka bedömningen gör att Qred kan bevilja företagslån även om exempelvis en enskild firma drivs av en person som har en betalningsanmärkning.

De två viktigaste punkterna i den mer flexibla kreditbedömningen är:

  • Förmåga att hantera kommande utgifter i rätt tid
  • Lånebeloppets förhållande till omsättning och företagets storlek

Flexibilitet i säkerheter

Den företagare som vänder sig till en traditionell bank med en ansökan om företagslån får ställa in sig på att lämna en eller flera säkerheter. Det är visserligen naturligt, men det ger samtidigt en låg grad av flexibilitet. Förmodligen är det så att en del företagare drar sig för att kontakta storbanken av denna anledning.

Flera av de långivare för företagslån som har startats de senaste åren erbjuder en flexibilitet även i säkerheter. Grundregeln är att någon extra säkerhet inte behöver ställas. Givetvis kan dock exempelvis personlig borgen behöva ställas i vissa fall.

Framtiden för företagslån

Det är tydligt att det finns en marknad för nya långivare inom företagslån och att småföretagen undan för undan upptäcker de nya tjänster som lanseras. Storbankerna kommer även i fortsättningen med största sannolikhet ha den största biten av lånestocken, bland annat för lån till större företag samt för tjänster som factoring, men de mindre aktörerna kommer löpande att vinna mark.

Det är positivt för företagsklimatet i Sverige som helhet. En god tillgång på krediter är ett grundläggande villkor för att småföretag ska kunna växa och nya entreprenörer ska kunna satsa på egna verksamheter.

De tjänster för företagslån som växer mest just nu (inklusive de som erbjuds av Monetise och Qred) kännetecknas av framför allt tre egenskaper, nämligen:

  • En vilja att underlätta för alla sorters företag oavsett storlek, ålder och bransch
  • Enkel ansökan, snabb offert och snabb utbetalning
  • Flexibla modeller för beräkning av räntor och avgifter

Dessa tre egenskaper är unika för den nya kategorin av företagslån. Storbankerna kan inte erbjuda småföretagare samma fördelar varför de nya företagslånen är här för att stanna.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden