Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Öka kunskapen om företagslån för att öka chansen till att få ner räntekostnaden

19 april, 2021

När det kommer till företagslån så finns det ett antal element vilka kan öka chansen till att få ner räntan. Genom att läsa på och göra dig införstådd med vad dessa innebär så kan du öka chansen till mer förmånliga räntor på dina företagslån.

Utan att förhala det hela så ska vi inleda med vad alternativkostnaden egentligen är för något samt vad den innebär rent konkret för din räntesats. De kreditgivare som bedriver låneverksamhet till företag definierar alternativkostnaden som något de kunnat tjäna pengar på genom att använda de pengar som de lånar ut till dig i stället till att investera i att placera pengarna i andra investeringsformer till betydligt högre avkastningar alternativa kostnaden.

Läs mer: Säkerheter vid företagslån

småföretagare lån finansiering

Se till att ha torrt på fötterna inför förhandlingen

Vid förhandlingsbordet så måste du vara medveten om att det är ytterst svårt och praktiskt taget omöjligt att faktiskt påverkar kreditgivarens alternativkostnad. Dock är det ändå viktigt att ha kännedom om det hela för att lättare kunna bilda dig en helhetsuppfattning om själva förhandlingsprocessen.

Nästa del som du måste ha god kännedom om är den som benämns för som riskpremien, något som du för övrigt kan påverkar i högsta grad! Det hela bygger på en sannolikhetsprocent som kreditgivaren räknar fram, varav resultatet definierar i sin tur sannolikheten för att man inte får tillbaka den utlånade beloppet eller delar av den.

Med det i åtanke så baseras den så kallade riskpremien på just ovanstående. Den kan således vid en ganska stor osäkerhet komma att bli exceptionellt hög. Samtidigt så kan den vi en beräknad lägre risk mynna ut i en betydligt mer förmånligare riskpremie.

Riskpremien kommer således att bero på hur väl din verksamhet mår, vilka likvida tillgångar som du har direkt åtkomst till, men även andra aspekter vilka används som en form av säkerhet för att övertyga kreditgivaren om att lånet faktiskt kommer återbetalas inom överenskommen tid.

Se till att ha ordentligt med underlag

När det väl blir dags att förhandla om företagslånet så måste du samla in all den underlag som kan tänkas ligga i din favör, oavsett om det hela handlar om något som du anser vara obetydligt i sammanhanget.

Genom att påvisa hur du tänker kring själva upplägget, där du även för fram och drar konkreta paralleller till dina tillgångar kontra riskpremien så kommer kreditgivaren bli varse om att du tänkt igenom beslutet ordentligt. Det hela kommer medföra att kreditgivaren blir mycket mer tillmötesgående än vad som vore fallet om du gav dig in i det hela utan att göra din hemläxa.

Förstå att även om kreditgivaren sitter med alla äss i ärmen så finns det ändå utrymme att överraska och förhandla fram vettiga villkor. Detta kan göras genom att helt enkelt förstå vad och hur de olika element kring företagslån fungerar samt vad dessa bygger på.

I slutändan så är det du själv som måste göra grovjobbet eftersom kreditgivaren knappast kommer låna ut pengar till någon som ej verkar ha kännedom om de mest fundamentala aspekterna kring hur ett företagslån fungerar i praktiken!

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden