Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Positiva tongångar från småföretagarna

12 september, 2016

konjunkturbarometer företagarna

Det går inte en dag utan att media rapporterar om orosmoln på den ekonomiska himlen i Sverige. Ett av de mest vanliga temana för rapporteringen är att exporten inte utvecklas som önskat. Emellertid är det inte alla företag som upplever att vindarna som blåser är av det kyligare slaget. Enligt den senaste upplagan av konjunkturenkäten Småföretagarbarometern (september 2016) är det snarare fullt högtryck hos de flesta småföretagare och majoriteten menar också att framtiden ser ljus ut.

Försämrad konjunktur men fortsatt tillväxt

Det går att sammanfatta Småföretagarbarometern 2016 lite förenklat genom att säga att majoriteten av småföretagarna tror på fortsatt tillväxt under de kommande tolv månaderna, men att konjunkturen kommer att svalna av något.

I undersökningen framkommer att de flesta tillfrågade företag planerar för en ökad omsättning de kommande tolv månaderna. Detta gäller alla branscher, såväl tillverkning och anläggning som tjänstesektorn. Att framtiden ser ljus ut märks också i hur företagen har anställt under 2015. Ungefär vart fjärde företag har anställt medan knappt vart tionde företag på ett eller annat sätt har minskat på arbetskraften.

Tillväxthinder

Samtidigt som bilden överlag är ljus finns några orosmoln på himlen. Det som framkommer tydligast i Småföretagsbarometern 2016 är att det blir allt svårare att få tag på kvalificerad personal. Detta gäller i princip för alla branscher och alla regioner.

Günther Mårder, som är vd på Företagarna, menar att detta faktum är oroande. Han framför att det är viktigt att matchningen av företag och arbetssökande måste förbättras. Han pekar också på att åtgärder bör göras i utbildningssystemets utformning.

Andra hinder som framgår av rapporten är oroligheter kring vad som kommer att ske med frågan om begränsade vinstuttag samt osäkerheter kring RUT och ROT.

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är ett samarbete mellan organisationen Företagarna och Swedbank/Sparbankerna. Det bygger i huvudsak på en konjunkturenkät som syftar till att ge en bild av hur företag med mellan 1-49 anställda ser på både det ekonomiska läget i allmänhet och det egna företagets utveckling på 12 månaders sikt. Undersökningen har genomförts sedan 1985.

För hela rapporten för september 2016, vanligen följ den här länken.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden