Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Säkerheter vid företagslån

21 november, 2017

Företagslån.se - Säkerheter vid företagslån - ()

För företagslån krävs i de allra flesta fall att låntagaren ställer en säkerhet för lånet. Säkerheten fungerar som en slags buffert för långivaren i det fall låntagarens ekonomi inte medger betalningar av amortering och ränta, eller om låntagaren av annan anledning inte uppfyller sin del av avtalet. Säkerheter för företagslån kan vara av flera olika slag. De två grundtyperna är emellertid borgen och säkerhet i hypotek eller fast egendom.

Ju fler säkerheter en låntagare kan ställa för ett lån, desto tryggare kan långivaren känna sig i sin utlåning. Det är dock alltid kreditvärdigheten och betalningsförmågan som är i centrum när det gäller hur förmånliga villkoren kan vara. Här är lite kort om de vanligaste säkerheterna för företagslån på lite mindre belopp (upp till 1-2 miljoner kronor).

Personlig borgen

Att ställa personlig borgen för ett lån innebär att en privatperson med tydlig koppling till företaget anger att han eller hon tar på sig ett personligt betalningsansvar om bolaget inte skulle infria sina löften. Skulden går då helt enkelt över till VD, styrelseledamot eller liknande om företaget inte kan eller vill betala. Idén med personlig borgen är framför allt att långivaren ska ha en säkerhet mot att en företagare försöker bli kvitt betalningsansvar genom att låta företaget gå i konkurs.

Att ställa personlig borgen är i princip ett tvingande krav för små aktiebolag med aktiva ägare. För större företag är denna typ av säkerhet inte lika användbar. Personlig borgen är normalt i form av enkel borgen, vilket innebär att långivaren kan begära betalning av borgensmannen först när det står klart att företaget inte kan betala. I vissa fall kan en låntagare i stället ställa proprieborgen. Det betyder att långivaren kan ställa krav på betalning direkt mot borgensmannen utan att ens undersöka möjligheterna att få betalt från företaget.

Hypotek

Hypotek är pant i egendom av olika slag. När det gäller hypotek för företagslån för mindre företag handlar det framför allt om pant i egendom som används i rörelsen. Det kan handla om ett lager med varor, maskiner och liknande. Företagshypotek kan användas som säkerhet för ett lån antingen separat eller kombinerat med personlig borgen. Det är normalt lite enklare för en borgenär, det vill säga den som har en skuld att driva in, att ta företagshypotek i anspråk för att täcka skulderna än att vänta på att den som har gått i personlig borgen ska betala, varför denna säkerhet är ganska vanlig för företagslån.

Pantsättning i fastighet

En företagare som äger en fastighet, till exempel en jordbruksfastighet, kan ställa säkerhet i fastighetens värde. Denna typ av säkerhet är normalt mycket stabil, vilket är till förmån för låntagaren vid förhandling av villkor. Samtidigt är fastigheter betydligt svårare att omsätta än exempelvis varulager. Pantsättning i fastighet används framför allt för större företagslån och givetvis ofta för lån som ska användas för köp av fastigheter eller finansiering av fastighetsutveckling.

Moderbolagsborgen

Om företaget har ett moderbolag som kontrollerar större delen av aktierna kan moderbolaget teckna borgen för låntagaren/dotterbolaget. Det blir då moderbolaget som får betalningsansvaret. Denna lösning är ganska ovanlig, av den enkla anledningen att det inte är många företag som ansöker om företagslån som har ett moderbolag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden