Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Så beräknas riskklass och riskprognos från UC

17 december, 2020

När du ansöker om ett företagslån görs en kreditvärdering, precis som när du som privatpersoner ansöker om lån. Denna görs ofta genom UC AB – Sveriges största aktör inom området. UC värderar aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor. Deras bedömning av ditt företag är därför avgörande för dina möjligheter att få tag i lån och krediter.

Men hur går det till och vad tittar UC på när de räknar ut kreditvärdigheten? Här tittar vi närmare på hur det hela fungerar.

Riskklasser – en bedömning mellan 1 och 5

Det finns fem olika riskklasser för företag. De baseras på informationen som finns i UC:s riskbedömning. Ju lägre riskklass ett företag har, desto större kreditproblem bedöms det ha – där alltså 1 innebär den högsta risken.

Procenten inom parentes anger risken för ekonomiskt obestånd under det kommande året.

 • Riskklass 5: mycket låg risk (under 0,24 procent)
 • Riskklass 4: låg risk (0,25 till 0,74 procent)
 • Riskklass 3: normal risk (0,75 till 3,04 procent)
 • Riskklass 2: hög risk (3,05 till 8,04 procent)
 • Riskklass 1: mycket hög risk (över 8,05 procent)

Men vad innehåller riskbedömningen egentligen? Jo, ett flertal olika saker från kreditupplysningen. Några av dem är företagets bokslut, styrelse, delägare, storlek och ålder. Dessutom påverkar eventuella betalningsanmärkningar. Det är helt enkelt en analys av företaget för att upptäcka ekonomiska problem, där allt slås samman för att avgöra riskklassen.

Riskprognos – en sammanställning av yttre information

Genom UC:s utvärderingsmodell skapas också en riskprognos. Den bygger på information från en rad externa källor.

Några av dem är Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Riskprognosen är helt fri från subjektiv bedömning och beräknas bara utifrån officiell fakta. Du kan inte komplettera informationen som samlas in eller påverka riskprognosen.

Eftersom prognosen är helt subjektiv kan inte UC heller göra det.

Hur kan du ändra din riskklass och riskprognos?

Företag och deras ekonomi förändras allt eftersom. Därför är det givetvis många som undrar när UC:s bedömningar uppdateras, men det finns ingen bestämd tidpunkt. De uppdateras löpande när betydande förändringar kommit in.

Några exempel på sådana förändringar är:

 • Nya bokslut
 • Registrerade anmärkningar
 • Förändrat skuldsaldo
 • Revisorsanmärkningar
 • Styrelseförändringar

Du kan inte be UC att ändra eller uppdatera din klass eller prognos. Däremot kan du förbättra företagets ekonomiska situation, och på så sätt få en bättre bedömning vid nästa bedömningstillfälle. Några saker som du aktivt kan göra är:

 • Komma med ett nytt bokslut med förbättrad lönsamhet, konsolidering och likviditet
 • Höja dina taxerade inkomster
 • Få bort felaktiga anmärkningar (både på företaget och dess VD/ägare/styrelseledamöter)

Det handlar också om att undvika saker som innebär en ökad risk. Betalningsanmärkningar och kraftigt minskad inkomst är två av dem. Även revisorsanmärkningar och styrelseförändringar kan påverka företagets riskklass och riskprognos.

Varför kan kreditupplysningar hos olika företag skilja sig åt?

Samma företag, eller privatperson, kan bedömas på olika sätt av olika kreditupplysningsföretag. Det beror på att olika metoder används för att analysera och ta fram kreditvärdigheten. Informationskällorna och när de mäts kan variera, såväl som bedömningen av informationen. Även sätten att klassificera företagens kreditvärdighet kan skilja åt mellan aktörerna.

UC AB är dock det allra vanligaste kreditupplysningsföretaget. Om du har en bra riskklass och riskprognos där har du goda möjligheter att teckna företagslån till din verksamhet. Det är därför värt att ha koll på vad som påverkar dessa.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden