Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Statistik från UC – Konkurserna väntas avta

17 maj, 2020

Efter konkursvågen som sköljt över Sverige i mars och april ser nu kreditupplysningsföretaget UC att läget kommer lättas upp under maj månad. Konkurserna förväntas ligga på ungefär samma nivå som i maj förra året, med 21 företag per dag jämfört med 20 stycken per dag under 2019. Denna avmattning innefattar dock inte hotell- och restaurangbranschen.

Inom det redan hårt drabbade branschsegmentet spår UC att konkurserna kommer fördubblas under maj månad jämfört med i fjol. Konkursstatistiken visar samtidigt att det är handeln som hitintills stått för den största andelen drabbade bolag.

Två män vid ett bord som går igenom statistik

Konkursvågen väntas avta i maj

Mars och april var mörka månader för svenska bolag, men UC:s konkursstatistik för de första två veckorna i maj indikerar att de kraftiga konkursökningarna mattas av. ”Den första konkursvågen tycks ha avtagit. De första siffrorna i maj indikerar att den ökning av konkurserna vi såg i mars och april har lugnat ner sig”, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Baserat på data från perioden 1-12 maj 2020 spår UC att antalet företag i konkurs per dag kommer uppgå till 21 stycken. Det är samma nivå som i maj förra året, då konkurstakten låg på 20 bolag per dag. Framförallt är det inom detaljhandeln som konkurserna har mattats av – med 2,6 bolag i konkurs per dag i maj 2020, jämför med 2,5 bolag per dag i maj 2019.

”Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten just nu, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året”, säger Richard Damberg på UC.

Fortsatt mörkt för hotell och restaurang

Prognosen är inte lika positiv för hotell- och restaurangbranschen. Där pekar istället siffrorna på att antalet konkurser kommer öka med 50 procent, alltså fördubblas, jämfört med samma månad förra året. Totalt sett väntas 2,4 bolag gå i konkurs per dag inom branschsegmentet. Motsvarande siffra för maj 2019 var 1,5 bolag per dag som gick i konkurs.

Hotell- och restaurangföretag är den näst största gruppen, efter detaljhandeln, när det kommer till företag som har gått i konkurs under mars och april. Totalt står segmentet för 14 procent av alla konkurser de senaste månaderna. ”Det är en bransch som överlag har låg lönsamhet och därmed låg motståndskraft mot intäktsbortfall”, skriver UC i en analys.

Många med lönsamhetsproblem redan innan krisen

I UC:s analys ingår 899 konkursade aktiebolag, varav den största andelen (20 procent) var verksamma inom handeln. Majoriteten av bolagen hade färre än tre anställda och det är allt från mindre grossister som levererar till restauranger, till specialiserade detaljhandlare. Enligt analysen hade många av företagen problem med lönsamheten redan innan krisen.

UC uttrycker att det är för tidigt att avgöra om trenden med färre konkurser kommer vara ihållande. ”Varslen har nått tillverkningsindustrin och transportbranschen. Det indikerar att stressen ökar bredare bland fler företag längre fram. En kvalificerad gissning är att sensommaren blir en period av ökade konkurser”, kommenterar Richard Damberg på UC.

Relaterad läsning: Färre likviditetslån trots oro inför framtiden

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden