Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Steg för steg – Ombilda enskild firma till aktiebolag

29 november, 2019

En del drar sig från att byta bolagsform från enskilda firma till aktiebolag för att aktiebolag kommer med fler regler och förpliktelser – för att inte tala om kravet på 50 000 kronor i kapital. Det finns dock flera saker att vinna för den som vågar ta klivet till aktiebolag och steget är inte så stort som en del tror. För dig som är intresserad ska vi här gå igenom vad du bör tänka på, bland annat hur du gör för att undvika skatt vid övergången, och guida dig steg för steg genom processen.

Handelsbolag

Fördelarna med att ombilda till aktiebolag

Det finns förstås både för- och nackdelar med att byta bolagsform till aktiebolag och det är inte säkert att det passar din företagssituation. En stor fördel med aktiebolag är att det blir betydligt enklare att skilja på din ekonomi och företagets. Du och företaget är inte längre samma person, utan bolaget är i lagens mening en egen person som kan ingå egna avtal.

För dig som företagare innebär det att du inte blir personligt ansvarig för de förpliktelser bolaget har. Om du exempelvis tecknar ett företagslån är du inte ytterst betalningsansvarig och det enda du riskerar vid en konkurs är det egna kapitalet.

Om du har anställda eller planerar att anställa är aktiebolag ofta en mer fördelaktig bolagsform. Du får också betala lägre skatt vid utdelning och får bättre skatteregler vid en försäljning. Därtill är det tillåtet med fler löneförmåner för aktiebolag.

I vissa sammanhang kan bara själva AB:et i företagsnamnet vara en stor fördel. Det kan göra att eventuella kunder, banker och samarbetspartners tar företaget mer seriöst, vilket kan leda till affärer du hade gått miste om annars.

Nackdelar med att ombilda till aktiebolag

Så vad är nackdelarna med att byta till aktiebolag? Först och främst måste du ha minst 50 000 kronor som du kan investera i företaget och som du riskerar att förlora om företaget går omkull. Det krävs också mer avancerad bokföring och administration, vilket innebär ökade kostnader. Något annat som tillkommer är högre sociala avgifter än i enskild firma.

Generellt kan sägas att klivet från enskild firma till aktiebolag är fördelaktigt om ditt företag börjat växa och du vill anställa och har intäkter som täcker den extra kostnaden för bolagsformen. Aktiebolag gynnar företagets fortsatta tillväxt.

Steg 1 – Bilda och registrera aktiebolag

För att kunna byta företagsform och ombilda din enskilda firma till aktiebolag är första steget att starta ett aktiebolag. På verksamt.se gör du ansökan och hittar ytterligare information om hur du ska gå tillväga, men i korthet behöver du:

  1. Skicka in skriftlig anmälan om att starta aktiebolag – företagets stiftelseurkund
  2. Skicka in bankintyg från din bank som visar att aktiekapitalet har blivit betalat
  3. Registrera bolaget – namnet blir skyddat och företaget ges ett organisationsnummer
  4. Ansök om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering

Själva registreringen kan göras i en e-tjänst eller med pappersblankett, men det är enklare och billigare att göra det online. Informationen som behövs är bland annat namnförslag, verksamhetsbeskrivning och vilka som ska vara ledamöter. Om det görs online kostar anmälan av aktiebolaget 1 900 kronor och ofta tar det inte mer än en vecka att få det godkänt.

Steg 2 – Flytta enskild firma till bolaget

När aktiebolaget väl är bildat och registrerat kan den enskilda firman flyttas. Ett tips är att göra det i början av året för att firman ska slippa deklarera för ett nytt år. För att inte behöva betala skatt vid ombildningen bör du göra följande saker:

  • Firmans tillgångar köps av aktiebolaget – du bör se till att priset är marknadsmässigt för att undvika skatt. För större tillgångar kan det dessutom krävas ett värderingsintyg som säkerställer tillgångens värde.
  • Ett alternativ är att bolaget köper tillgångarna till bokfört värde som är lägre än marknadsvärdet, s.k. underprisöverlåtelse. Genom att överlåta hela firmans verksamhet på detta sätt blir det ingen skatt.
  • Om skulderna är större än tillgångarna uppstår ett s.k. förbjudet lån. För att undvika skatt måste du då betala mellanskillnaden till aktiebolaget vid ombildningen.

Det är först när detta är gjort som den enskilda firman kan avvecklas och en sista deklaration ska göras.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden