Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Stöden förlängs till 2021 – Det här gäller!

25 november, 2020

2020 har varit ett omvälvande år för Sveriges företagare och dessvärre verkar coronapandemin inte släppa sitt grepp om världen riktigt än. Dessutom väntas det ta tid innan ekonomin återhämtar sig och saker och ting återgår till det normala.

Under året har regeringen lanserat en rad stödpaket för att hjälpa Sveriges företag, och nu förlängs flera av dem. Den 10 november kom beskedet: regeringen satsar 15 miljarder på att förlänga stödet för korttidsarbete och omsättningsstödet.

Båda förlängs till sista juni 2021 och stödet kan sökas retroaktivt från den 15 februari. Det innebär att du då kan ansöka om det stöd du haft rätt till under december 2020 och januari 2021. Men är det något som förändras? Och hur väl har stöden fungerat egentligen? Här tar vi en närmare titt på det så att du vet vad som gäller för dig som företagare.

Läs mer: Regeringen förlänger företagsakuten året ut

Korttidsarbete

Stödet för korttidsarbete – de så kallade korttidspermitteringarna – har använts flitigt. Därför är förlängningen till 2021 en mycket god nyhet för många företag. Även om stödet nu trappas ned något, till en subvention på som mest 52,5 procent.

Tanken är att det ska trappas ned ytterligare från och med 1 april 2021. Det innebär att företagen kommer betala en större del, samtidigt som arbetstagarnas löner minskar. Vid en arbetstidsförkortning på 60 procent får företaget betala 15 istället för 7,5 procent av lönen efter 1 april nästa år vid fortsatt permittering. Detsamma gäller för arbetstagarnas löneminskning.

Ansökningsreglerna för korttidsarbete förändras något. Det i syfte att regeringen ska vara säkra på att företagen verkligen befinner sig i ekonomiska problem på grund av pandemin. Dessutom föreslås ett stödmedel för kompetensutveckling av permitterad personal, från och med januari 2021. Du hittar den senaste informationen om ansökan hos Tillväxtverket.

Omsättningsstöd

Omsättningsstödet är till för företag som tappat över 50 procent av sin omsättning på grund av pandemin. Stödet täcker upp till 75 procent av omsättningstappet och kan vara på maximalt 120 000 kronor. Nu förlängs detta alltså till år 2021.

Omsättningsstödet gäller dock inte de allra minsta företagen. För att ta del av det behövs nämligen en omsättning på över 200 000 kronor i företaget. På plussidan har nu enskilda firmor också rätt till stödet från och med den 9 november 2020.

Metoderna och kommunikationen kritiseras

Regeringens åtgärder har mött en hel del kritik under året. Många företag uppger att de inte fått ut något av stöden och det verkar som att kommunikationen har varit rörig och lett till oro. Företagarnas rapport “Vägen tillbaka och framåt” har tittat närmare på detta och visar framför allt två stora problem: Sveriges företagare anser att åtgärderna inte är anpassade för deras verksamheter. Dessutom är de oroliga för att bli återbetalningsskyldiga om de gör fel när de ansöker om stöd.

Så förlängningen till 2021 verkar vara långt ifrån hela lösningen. Att döma av Företagarnas rapport skulle regeringen behöva se över sina åtgärder och sin kommunikation. Annars riskerar än fler företag att gå under i spåren av corona.

Läs mer: Otydlighet leder till oro hos företagare

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden