Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Utlåningen till företag ökar

31 maj, 2022

Utlåningen till företag har ökat rejält under de senaste månaderna. I februari 2022 låg företagsutlåningen på den högsta nivån sedan 2009, enligt SCB (Statistiska Centralbyrån, Statistikmyndigheten). Med andra ord ansöker fler företag om lån än tidigare.

utlåning

Utlåningsstatistik från SCB

Finansmarknadsstatistiken som SCB publicerar på sin hemsida visar att tillväxttakten på företagsutlåningen var 8,8 % i februari 2022. Den siffran var alltså högre än den varit sedan 2009. Om vi dessutom jämför den nivån med hur tillväxttakten ser ut idag blir trenden ännu tydligare: per dags dato uppgår företagsutlåningen till hela 12,1 %. Företagsutlåningen beskrivs som ”utlåning till icke-finansiella företag” på SCB:s hemsida, det vill säga utlåning till just företag, men inte till banker eller andra konsumentkreditinstitut.

Den höga tillväxttakten skulle kunna betraktas som en följd av att pandemirestriktionerna äntligen lyftes – i och med att samhället skulle återgå till normala regler kan man anta att många företagare förutspådde att även marknaden skulle återhämta sig, vilket gjorde vintern 2022 till ett guldläge för att återigen våga satsa på sin verksamhet. För att kunna utöka eller bättre bedriva sin verksamhet verkar det alltså som att en hel del företag valt att söka företagslån.

Riksbankens företagslån

Det som kanske är mest slående är att Riksbanken inte gjorde samma förutsägelse. Under pandemin skapade Riksbanken ett program för att stödja bankernas lån till företag, för att ge svenska företag en chans att klara sig under de försämrade ekonomiska omständigheterna. Programmet skulle göra det enklare för företag som lidit ekonomiska förluster till följd av covid-19 och gällde för såväl aktiebolag som enskilda firmor.

Tanken bakom programmet var att med staten som säkerhet för lånet skulle inte bankerna behöva ta merparten av risken och därmed kunna erbjuda fler företag lån samt kunna ge dem bättre villkor. Svenska Dagbladet rapporterade dock tidigt under pandemin att det var ”låg efterfrågan” på utlåningsprogrammet som Riksbanken erbjudit. Däremot fanns det en tydlig tendens redan 2021 till ett ökat antal företagslån.

utlåning

Hur kan ett lån hjälpa ett företag?

Ett företagslån kan komma i många former och kan hjälpa ditt företag att växa om det används på rätt sätt. Det kan till exempel vara att pengarna används för att bygga upp en buffert som kan tillgodose plötsliga utgifter (reparationskostnader, etc.), för att investera i ny utrustning eller för att expandera företagets verksamhet.

Huruvida ett företagslån är en lämplig lösning är alltid avhängigt de unika ekonomiska omständigheterna som ett företag befinner sig i. De faktorer man behöver ta i beaktande är till exempel företagets nuvarande ekonomi, inklusive tillgångar och skulder, samt dess förutsättningar och framtidsutsikter. Kommer lånet att kunna användas på ett sätt som är gynnsamt för företaget över tid? Finns det tillräckligt med resurser för att hantera lånekostnaderna? Det måste göras en bedömning av i vilken utsträckning lånebehovet kommer att bidra till att verksamhetens tillväxt eller vinster ökar.

Olika låneformer

Förutom den traditionella låneformen där man tar emot en klumpsumma som man ska betala av inom en överenskommen återbetalningstid finns det även andra lånemöjligheter. Företag kan även hitta finansiering genom factoring, vilket innebär att man antingen säljer eller belånar sina fakturor till olika kunder.

En annan låneform är checkkrediten (eller företagskrediten), vilket är ett utmärkt sätt att bygga upp en buffert på – precis som med kreditkort betalar man bara ränta för den del av krediten man utnyttjar. Till sist finns också en mer specifik låneform för företag som är i behov av särskilda maskiner, fordon eller annan utrustning – företagsleasing. Med leasing avses att man hyr maskinen eller fordonet i fråga eller köper utrustningen på avbetalning.

utlåning

Sammanfattning

När samhället nu har återgått till mer normala förhållanden kan man alltså se en betydande ökning av företagsutlåning. Att många företag ser det som en fördelaktig lösning att söka lån kan innebära att många företag får sig ett uppsving under 2022 – om de kan betala av lånet som planerat.

Här kan du läsa mer för att få tips om att ansöka om företagslån.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden