Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Var tredje småföretagare riskerar konkurs i år

20 juni, 2020
Kvinna som är orolig över sin verksamhet

Det är många som vill ta pulsen på näringslivet och förstå just hur påverkade småföretagare är av coronakrisen. Där i bland Lendo, vars Novusundersökning visar att var femte svensk småföretagare har använt något av regeringens stöd. Samtidigt är det enligt Lendo hela 60 procent av företagarna som anser att krispaketen bara hjälpt i liten utsträckning eller inte alls.

I en undersökning som vår samarbetspartner Capcito genomförde i maj undersöktes bland annat hur nära företag stod en konkurs – och det med alarmerande resultat. Drygt 40 % av företagen svarade att de hotas av konkurs inom ett halvår.

Statistiken talar ett tydligt språk: Svenska småföretagare kämpar hårt för sin överlevnad och krispaketen räcker inte.

Många väljer att låna av sina privata pengar

Vi har tidigare rapporterat om Lendos kartläggning som i början av krisen visade en markant ökning av likviditetslån bland småföretagare. Enligt den nya undersökningen har var tionde företagare haft behov av extern finansiering sedan Covid-19 satte skräck i världen. Det vanligaste sättet att lösa likviditetsbristen har då varit att låna ut privata pengar till företaget.

Ibland är detta den enda lösningen, men det är viktigt att komma ihåg att det finns risker med att blanda ihop sin privata ekonomi med företagets. Bland de som istället valde att låna har många använt sin huvudbank eller en låneförmedlare.

Korttidspermittering mest populärt bland småföretagare

Av de medverkande i Lendos undersökning är det en av fem företagare som har utnyttjat något av regeringens stödpaket. Det är då framförallt företag med anställda som har sökt lättnader och hjälp. Bland dessa är andelen som sökt stöd 37 %, jämfört med 20 % bland småföretagare totalt. Det stöd som har visat sig mest populärt är det för korttidspermittering.

Det är dock bara en fjärdedel som anser att krispaketet hjälpt i ganska hög grad eller i mycket hög grad. Motsvarande siffra för de som tycker att stödåtgärderna har hjälpt ”i ganska liten grad” eller ”ingeting alls” är 62 %, alltså drygt två tredjedelar.

Småföretagare med enskild firma eller handelsbolag är den kategori som har sökt stöd i lägst utsträckning. Många av de tillfrågade företagarna med enskild firma har uttryckt att de inte tycker att regeringens stödpaket är riktade till dem.

En tredjedel hotas av konkurs inom ett halvår

Att det är många småföretagare som kämpar blir extra tydligt av Capcitos enkätundersökning som genomfördes i mitten på maj. Där är det 38 % av de tillfrågade som uppger att de är ett halvår eller mindre från konkurs. Drygt en femtedel är så nära som 1-3 månader från konkurs, enligt företagarnas egna uppskattningar. Det är alarmerande såväl som dystra siffror.

Det är tidigare friska och livskraftiga företag som har medverkat i undersökningen, där den stora majoriteten förra året hade en omsättning på upp emot 10 miljoner kronor. Tre av tio har i sviterna av krisen tappat intäkter på 31 – 70 %.

”Vi ser effekterna av en långdragen kris där entreprenörerna drabbas allra hårdast”, säger Capcitos vd Michael Hansen.

”Ingen litar på ett bolag som har det svårt”

I likhet med Lendos undersökning, uppger många företagare att de upplevt ett ökat finansieringsbehov under krisen. Nästan hälften av företagarna i Capcitos enkätundersökning behöver extra likviditet. En tredjedel av dessa menar att de behöver finansiering för att ”skapa nödvändigt andrum”. Samtidigt är det många som har svårt att bli beviljade krediter.

”Kreditmarknaden är tuff just nu, ingen litar på ett bolag som har det svårt”, säger en av företagarna som har upplevt ett intäktstapp på minst 70 %. En annan svarande som är verksam inom hotell- och restaurangbranschen uttrycker att de inte får tillräcklig hjälp av staten. Det talas även om behov av ”snabbare och större krediter” och mer risktagande från banker.

”Staten borde sätta större press på bankerna”, säger en parti- och detaljhandlare som menar att bankerna är för passiva.

Vi på Företagslån.se tycker, precis som Capcito, att det är viktigt att lyssna på företagarna för att bättre kunna hjälpa till. Många småföretagare står på randen till konkurs och få finner stöd i de krispaket som regeringen lanserat. För att säkra företagens överlevnad krävs att de får tillgång till extra finansiering och att de ges möjlighet att teckna lån till bra villkor.

Relaterad läsning: Lån med EU-stöd ska stärka småföretagen

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden