Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagskredit för flexibel likviditet

27 februari, 2017

Företagslån.se - Företagskredit för flexibel likviditet - ()

Det finns flera sätt för ett företag att säkra att det alltid finns likvider för att exempelvis kunna betala ut löner och betala leverantörsskulder. Factoring är till exempel ett vanligt alternativ för företag som ofta ligger ute med stora kundfordringar. Andra företag ser i stället till att ansluta en kontokredit/checkkredit till det vanliga transaktionskontot hos banken.

Det finns emellertid fler lösningar än så. Ett nytillskott till arsenalen av finansieringslösningar är den typ som fungerar som en vilande kredit som när som helst kan tas i anspråk i den utsträckning som behövs. Denna sorts företagskredit påminner därmed om de kreditlån som börjar bli allt mer populära för privatpersoner.

Smidig kredit för både utgifter och investeringar

Till skillnad från en vanlig kontokredit/checkkredit är denna typ av företagskredit inte kopplad till ett transaktionskonto. I stället utgör den en vilande kreditram. Hos vissa aktörer utgår en månadsavgift för att vidmakthålla krediten medan andra aktörer inte tar ut någon avgift. En uppläggningsavgift tillkommer emellertid i princip alltid.

Företagskrediten kan användas för såväl löpande utgifter som investeringar. Under en period av kraftig tillväxt i företaget kanske det behövs ett extra tillskott för att betala löner. Då kan krediten enkelt tas i anspråk för detta. Krediten ger också utrymme för snabba investeringar för en större framtida lönsamhet som kanske annars inte skulle komma till stånd. Kreditgivaren har överlag inget att säga till om kring hur krediten används.

Låga räntekostnader

När krediten tas i anspråk börjar kreditgivaren debitera ränta. Den räknas normalt månadsvis och den sätts individuellt. Ett företag som har en god kredithistoria kan räkna med att få en ränta i den lägre delen av intervallet. Med personlig borgen kan räntan givetvis bli ännu lägre.

I genomsnitt ligger räntan per månad på mellan 0,50 – 2,00% hos de kreditgivare som idag erbjuder denna typ av lån. Räntan kapitaliseras månadsvis och den ska också betalas per månad.

Viktigt att känna till är att det är vanligt att amortering är ”frivillig” (enligt kreditgivarnas marknadsföring). Med det menas att det är frivilligt att betala tillbaka så länge räntorna betalas som avtalat. Det är dock alltid klokt att amortera av på kreditskulden löpande för att hålla nere räntekostnaderna.

Kombinera olika kreditlösningar

Den här typen av företagskredit bör inte fungera som den enda krediten för ett företag, utan som ett komplement till factoring och/eller en vanlig checkkredit. Räntan är visserligen inte särskilt hög vid kontinuerlig amortering, men företagskrediten är ett klart dyrare alternativ. Det är för snabba investeringar som företagskrediten är som mest lämplig. Uppstår ett affärstillfälle som kommer att ge goda förtjänster i framtiden kan medel för affären snabbt och enkelt tas från företagskrediten.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden