Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

När ska du ta ut dröjsmålsränta?

11 januari, 2024

När ska du ta ut dröjsmålsränta? Detta är en fråga som många företagare ställer sig när de inte får betalt i tid. Dröjsmålsränta är en avgift som tas ut när en faktura inte betalas i tid. Det är viktigt att veta när du ska ta ut dröjsmålsränta för att undvika att förlora pengar på obetalda fakturor.

Enligt svensk lag har du rätt att ta ut dröjsmålsränta om betalningen inte har kommit in inom 30 dagar efter fakturadatumet. Det är viktigt att notera att du måste ha inkluderat information om dröjsmålsränta på fakturan för att kunna ta ut den. Om du inte har gjort det kan du inte ta ut dröjsmålsränta förrän du har skickat en påminnelse till kunden och inkluderat information om dröjsmålsränta på den nya fakturan.

Att ta ut dröjsmålsränta är en viktig del av att driva ett företag. Det hjälper dig att få betalt i tid och undvika förluster på obetalda fakturor. Genom att förstå när du ska ta ut dröjsmålsränta och hur du gör det på rätt sätt kan du säkerställa att ditt företag fortsätter att växa och blomstra.

Kvinna som undrar när ska du ta ut dröjsmålsränta?

Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta är en ränta som debiteras när en betalning inte görs i tid. Det är en ränta som är avsedd att kompensera den som har rätt till betalning för den försening som har skett. Dröjsmålsränta är reglerad i räntelagen och beräknas utifrån riksbankens referensränta plus en viss procentenhet.

Räntelagens grundprinciper

Räntelagen reglerar dröjsmålsränta och fastställer en årsränta som ska användas för att beräkna dröjsmålsräntan. Årsräntan fastställs utifrån riksbankens referensränta plus en viss procentenhet. Räntan beräknas från förfallodagen till den dag då betalning sker.

Beräkning av dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan beräknas utifrån riksbankens referensränta plus en viss procentenhet. Referensräntan fastställs av Riksbanken och ändras vanligtvis två gånger om året. Vid beräkning av dröjsmålsränta används den referensränta som var i kraft vid förfallodagen.

För närvarande är riksbankens referensränta 4,00 procentenheter och den årliga dröjsmålsräntan är 8,25 procentenheter. Det innebär att om en betalning försenas med en månad på en skuld på 10 000 kronor, så blir dröjsmålsräntan 102,08 kronor.

Se exempel:
Total årlig räntesats = Referensränta + Dröjsmålsränta
Total årlig räntesats = 4,0% + 8,25% = 12,25%

Med denna räntesats kan vi sedan beräkna den exakta dröjsmålsräntan för en månads försening på en skuld av 10 000 kronor.

Formeln förblir densamma som tidigare: Dröjsmålsränta= Skuldbelopp × Total årlig ränta / 12

Med den uppdaterade totala årliga räntesatsen på 12,25%, blir dröjsmålsräntan för en månads försening på en skuld av 10 000 kronor cirka 102,08 kronor.

Det är viktigt att komma ihåg att dröjsmålsränta kan debiteras även om det inte finns någon överenskommelse om ränta i avtalet. Det är enligt räntelagen en självklarhet att dröjsmålsränta ska betalas vid försening av betalning.

Förfarandet för uppkrävning

När en faktura inte betalas i tid kan det leda till dröjsmålsränta och andra påföljder. För att ta ut dröjsmålsränta behöver du följa vissa steg för att säkerställa att du agerar korrekt och att du inte bryter mot några regler.

Fakturans förfallodag och påminnelser

Fakturans förfallodag är den dag då betalning ska ha kommit in på ditt konto. Om betalning inte har mottagits efter förfallodagen kan du skicka en påminnelse till din kund. Det är viktigt att påminnelsen innehåller information om fakturan, förfallodatumet och den dröjsmålsränta som kommer att tillkomma om betalning inte sker inom en viss tid.

Inkasso och juridiska åtgärder

Om betalning fortfarande inte har mottagits efter påminnelsen kan du överväga att skicka ärendet till ett inkassobolag. Inkassobolaget kommer att ta över ansvaret för att driva in skulden och kommer att ta ut en avgift för sina tjänster. Om inkassobolaget inte lyckas driva in skulden kan du överväga att ta juridiska åtgärder, såsom att ansöka om ett betalningsföreläggande eller att lämna in ett inkassokrav till Kronofogden.

Det är viktigt att du agerar snabbt och korrekt när det gäller att ta ut dröjsmålsränta. Genom att följa rätt förfarande kan du öka dina chanser att få betalt och undvika onödiga kostnader och problem.


Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden