Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Ta ett företagslån via Toborrow

17 oktober, 2017

p2p-lån

Antalet finansieringsmöjligheter för företag blir ständigt fler. Senast ut på scenen är vad som kallas P2P-utlåning. Det är ett koncept genom vilket privatpersoner och/eller företag går ihop för att låna ut pengar till företag som behöver finansiering. Toborrow är en av de aktörer som erbjuder en sådan peer to peer-lösning.

Varför låna via P2P?

Varje ny låneform fyller en funktion. Det kan handla om att den nya låneformen ger en viss typ av låntagare nya möjligheter till finansiering, att låneformen förenklar långivningen eller gör det billigare att låna med generellt sett lägre räntor. Vad kan då sägas vara kännetecknande för P2P-lån exempelvis via Toborrow?

Den stora fördelen med P2P-lån är den riskspridning som automatiskt uppstår i varje lån. Denna riskspridning gör att fler företag kan beviljas lån eftersom det inte är en enda part som står som långivare. Denna faktor gör att Toborrow och andra aktörer som verkar i den här nya nischen blir ett alternativ för företag som kan ha svårt att få företagslån (till rimliga räntor) hos traditionella långivare som banker och större kreditbolag.

En annan fördel är att de privatpersoner och företag som ställer upp som långivare normalt har lägre krav på avkastning än vad banker och kreditbolag har. Långivarna har inte samma kostnader för administration, overhead, riskpremier och så vidare, vilket gör att de kan sänka sina krav. Detta kommer låntagarna tillgodo i form av lägre lånekostnader.

Hos vissa aktörer, såsom just Toborrow, sker matchningen mellan låntagare och långivare dessutom via en slags anbudsfunktion. Kort sagt får de som vill investera i företagslånen tävla om att få låna ut. De som erbjuder de lägsta räntorna får möjligheten att delta i erbjudandet.

Krav på låntagare

Ett företag som behöver finansiering kan enkelt skicka in en ansökan till Toborrow på webbplatsen. Det finns ett antal villkor som ska vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna beaktas.

För det första måste omsättningen överstiga 1 miljon kronor. För det andra måste verksamheten vara igång och drivas på ett långsiktigt sätt. För det tredje måste minst ett bokslut ha upprättats. Sistnämnda krav finns där för att Toborrow ska kunna göra en bedömning av kreditvärdighet och betalningsförmåga.

Du specificerar dina egna villkor

Den som vill ansöka om ett lån via Toborrow får ställa upp sina egna villkor för sitt lån, detta inom fyra stycken parametrar. Det handlar om:

  • Lånebelopp
  • Låneperiod
  • Säkerheter
  • Amorteringstakt

Lånebeloppet kan vara på allt mellan 100 000 kr och 2 miljoner kronor. Utifrån detta minimi- respektive maximibelopp är det enkelt att se att Toborrow främst riktar sig mot mindre verksamheter som behöver ett extra tillskott för antingen expansion eller löpande drift. Det handlar alltså inte direkt om större lån för investeringar. Låneperioden kan vara på allt från 3 till 36 månader och amorteringstakten kan vara antingen 0%, 50% eller 100%.

Som säkerhet för lånet ska ställas antingen borgen (personlig proprieborgen alternativt borgen från moderbolag) eller företagsinteckning.

När du har specificerat dina önskemål får långivarna ta ställning till hur dina villkor passar in i deras riskprofiler och utifrån det erbjuda dig en ränta som speglar risk och krav på avkastning. När ditt lån är till 100% matchat av långivare på plattformen får du ta ställning till om du vill acceptera lånet eller inte.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden