Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Vad kostar de populära företagslånen?

25 mars, 2019

Vad kostar ett företagslån? Ett företagslån kan fungera som ett sätt att snabbt få in ett större belopp i likvida medel till företagets kassa. Lånet kan användas exempelvis för investeringar, som en buffert för att täcka mer kortsiktiga likviditetsbrister eller som ett extra tillskott för att stärka ekonomin vid en nyanställning.

Vad kostar de populära företagslånen?

Storbankerna har erbjudit företagslån i olika former i många år. Numera finns dock ett betydligt större utbud av både långivare och lånetyper. Som företagare har du helt enkelt betydligt fler alternativ än tidigare. Har ditt företag ett behov av ett extra tillskott till den löpande driften? Behövs ett kapitaltillskott för att göra en investering? Syftet med den här webbplatsen är att visa på det stora utbud av företagslån som finns tillgängligt idag och presentera grunderna i de olika erbjudandena.

Det finns emellertid en bit av information som är svår att presentera. Det handlar om priserna i form av räntor och avgifter. Anledningen till att denna information saknas här på sidan är att priserna bestäms utifrån ditt företags ekonomiska förutsättningar, hur mycket du lånar och hur lång löptiden är. För att du ändå ska kunna få en bild av prisnivåer hos de mest populära företagslånen presenterar vi i den här artikeln generella exempel från fyra stycken långivare.

Villkor för att få låna

Först och främst är det viktigt att titta på de villkor som ställs upp för att ett företag ska kunna ansöka om ett företagslån. Nedan är lite kort om de viktigaste punkterna. Bra att känna till är att de grundläggande villkoren inte skiljer sig särskilt mellan olika långivare. Notera också att nedan gäller för de ”nya” aktörer som har dykt upp på senare tid och som vi fokuserar på här på sajten.

Aktivt företagande under 6-12 månader

Det är endast i undantagsfall som ett nystartat företag kan ansöka om ett företagslån. I normalfallet ska företaget ha varit aktivt i minst 6 månader. Anledningarna för detta är två stycken. För det första har ett företag som har varit igång under längre tid med största sannolikhet lyckats komma igång ordentligt med sin verksamhet. För det andra innebär en drift på 6-12 månader att det finns ett antal transaktioner att analysera för att undersöka företagets betalningsförmåga och kreditvärdighet.

Intäkter

Långivarna ställer också, kopplat till ovan, upp krav på att det ska finnas intäkter. Som ett minimum ska intäkterna uppgå till 500 000 kr. Vissa långivare sätter dock upp en högre minimigräns än så, normalt en miljon kronor.

Prickfri ekonomi

Naturligtvis krävs också att ekonomin i övrigt sköts prickfritt. Betalningsanmärkningar, ärenden hos Kronofogden och eventuella tvistemål är faktorer som långivarna undersöker.

Goda förutsättningar att betala tillbaka

Alla ovan faktorer ligger till grund för att identifiera den faktiska kreditvärdigheten. Precis som vad gäller för alla andra lån är syftet att undersöka om det finns goda förutsättningar för låntagaren att betala tillbaka lånet i tid. Om en sökande kommer igenom det nålsögat kan ett lån beviljas.

Aktiv koppling till Sverige

Slutligen kräver långivarna också att de sökande har aktiva kopplingar till Sverige. Det har framför allt med tillståndet för kreditgivning att göra. Det finns också praktiska aspekter kopplade till detta.

Ett företag som ansöker om lån ska:

  • Ha svenskt bankkonto
  • Ha svenska ägare
  • Vara registrerat i Sverige

Affärsplan

Hur är det då med affärsplaner? Det är en uråldrig princip att ett företag som vill ansöka om företagslån måste visa upp väl genomtänkta affärsplaner. Denna princip har dock luckrats upp en del på sistone. Idag är det framför allt försäljningen som är i fokus när långivarna analyserar ett företag, inte en mer officiell affärsplan. Att det finns stora fördelar med att utgå från genomarbetade affärsplaner är en annan sak!

Fast pris eller individuella räntor

För företagslån finns idag två sätt att, så att säga, ta betalt. En långivare kan använda den gängse principen med individuella räntor för företagslån eller ange ett fast pris utifrån olika lånebelopp och löptider.

Storbankerna använder sig alltid av rörliga, individuella räntor. Den nya generationen långivare, som har dykt upp de senaste åren, tenderar i stället att ta betalt via fast pris.

Fast pris är i grunden mer negativt rent kostnadsmässigt än individuella räntor. Med principen om fast pris används nämligen samma måttstock för alla företag vilket gör att skillnader i intäkter och vinst spelar mindre roll. Det är något du som företagare måste ha med dig om du vill ansöka om ett företagslån.

Samtidigt kan fast pris innebära att det blir något lättare att bli godkänd som låntagare. Det är här själva affärsidén hos de nya aktörerna ligger. I grunden välkomnar man fler låntagare (än vad storbankerna gör) och tar lite mer betalt för sina tjänster.

Vad kostar det? Prisexempel från fyra stora aktörer inom företagslån

Nedan uppgifter är generella prisexempel hämtade direkt från respektive långivares webbplats. Uppgifterna är korrekta per 5 mars 2019. Notera att en faktisk ansökan krävs för att få en offert på maximalt belopp att låna och pris för lånet.

Froda

Hos Froda kan du låna mellan 10 000 – 1 000 000 kr med en återbetalningstid på mellan 4 – 18 månader. Beroende på de val du gör blir månadsräntan mellan 1,06 – 3,30%

Prisexempel: För ett lån på 100 000 kr med 6 månaders löptid blir månadsräntan 1,31%. Räntan per månad blir 1310 kr. Amorteringen per månad är 16 667 kr.

OPR Företagslån

Hos OPR Företagslån kan du låna mellan 30 000 – 500 000 kr med en löptid på mellan 1 – 12 månader (1 – 18 månader för belopp på över 50 000 kr).

Prisexempel: För ett lån på 100 000 kr som löper över 6 månader blir totalkostnaden 27 980 kr (4663 kr per månad i ränta).

Qred

Hos Qred kan du låna mellan 10 000 – 500 000 kr med en löptid på mellan 6 – 12 månader. Lånet löper med en fast månadsavgift som fungerar som ränta.

Prisexempel: Ett lån på 100 000 kr med en återbetalningstid på 6 månader kostar 2000 kr i månadsavgift. Amorteringen är 16 667 kr per månad.

Monetise

Hos Monetise erbjuds du att låna mellan 10 000 – 1 000 000 kr med en löptid på mellan 6 – 12 månader. Totalkostnaden som presenteras på webbplatsen är i form av total ränta under löptiden.

Prisexempel: Ett lån på 100 000 kr över 6 månader ger en kostnad på 8580 kr. Amorteringen är 16 667 kr per månad.

Hur mycket kan företaget låna?

Att en del långivare anger ett maximalt lånebelopp på upp emot två miljoner innebär givetvis inte att alla företag kan låna så mycket. Maximalt lånebelopp begränsas normalt både av företagets kreditvärdighet/betalningsförmåga och dess omsättning.

En slags tumregel man kan använda sig av är att maxbeloppet för ett företagslån är detsamma som en genomsnittlig månadsomsättning. Om ett företag omsätter 200 000 kr per månad blir det också automatiskt det högsta lånebelopp som kan beviljas.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden