Nyheter

Trender under 2017

februari 27, 2018

Vi på företagslån vill vara först med det senaste och erbjuda er läsare på företagslån de allra mest intressanta nyheterna om svenska företag. Så här i början av året har det kommit rapporter om läget bland svenska företag under året som gått. Till skillnad från såväl 2016 som 2015 så visade 2017 upp relativt dystra […]

Läs mer

Finansiera en ny verksamhet med egna pengar

februari 5, 2018

Att få finansiering för en ny affärsidé som du vill bygga till en verksamhet är inte enkelt. Att ta ett företagslån är tyvärr i princip omöjligt eftersom långivarna kräver att ditt företag har en kredithistorik. Att få finansiering från Almi Företagspartner kan vara en möjlighet, men samtidigt är chanserna små. Vilka andra vägar finns då […]

Läs mer

Tips för 2018 för dig som investerar i företaget

januari 12, 2018

Om du har överlikviditet i företaget använder du förmodligen pengarna för att försöka skapa extra avkastning. Som företagare har du normalt goda möjligheter att investera i exempelvis fonder, aktier och andra instrument för att få ditt kapital att växa. Inledningen på ett nytt år är en utmärkt tid att titta närmare på dina investeringar. Du […]

Läs mer

Öka företagets kreditvärdighet – fem tips

december 20, 2017

Företagets kreditvärdighet är avgörande både för om ett företagslån kan beviljas och för vilken ränta som kommer att gälla. Det finns endast fördelar med att öka kreditvärdigheten och även till synes små grepp kan ge mycket positiva resultat. Här är fem tips som du som företagsägare kan använda dig av för att förbättra företagets kreditvärdighet. […]

Läs mer

Vanliga missuppfattningar om factoring

november 27, 2017

Det finns en utbredd uppfattning om att factoring är en lösning som i princip endast används av företag vars löpande ekonomi är lite eller mycket ansträngd. Så är dock långt ifrån fallet idag. Factoring används idag av många tusentals företag och syftet att få en ökad likviditet är bara ett av många. Att factoring är […]

Läs mer

Jobben blir fler i framtiden

november 24, 2017

Det talas ofta om att teknikens snabba utveckling är ett hot mot jobben. En ökad automatisering minskar behovet av manuell arbetskraft i industrin, och mer avancerade datorlösningar gör en del administrativa tjänster obsoleta. Faktum är att robotisering och digitalisering av många räknas som ett stort hot mot sysselsättningen i framtiden. Givetvis finns det emellertid också […]

Läs mer

Säkerheter vid företagslån

november 21, 2017

För företagslån krävs i de allra flesta fall att låntagaren ställer en säkerhet för lånet. Säkerheten fungerar som en slags buffert för långivaren i det fall låntagarens ekonomi inte medger betalningar av amortering och ränta, eller om låntagaren av annan anledning inte uppfyller sin del av avtalet. Säkerheter för företagslån kan vara av flera olika […]

Läs mer

Kan nya företag få företagslån?

oktober 31, 2017

En långivare vill ha garantier för att låntagaren kan betala räntor och amorteringar. Ju bättre garantier, desto mindre behöver låntagaren betala i räntor, och vice versa. För företagslån handlar garantierna i stor utsträckning om betalningsförmågan, det vill säga att det faktiskt finns likvider på företagskontot att använda för att betala amorteringar och räntor. Nya företag […]

Läs mer

Flexibel finansiering med både lån och löpande finansiering

oktober 29, 2017

Ett företag har flera vägar att gå för att få in extra kapital för såväl investeringar som den löpande verksamheten. Vissa företag väljer att utnyttja de möjligheter som traditionella banklån ger, medan andra söker mer flexibla lösningar i form av factoring och/eller kontokrediter. Det finns emellertid inga hinder för att kombinera olika finansieringslösningar, och för […]

Läs mer

Ta ett företagslån via Toborrow

oktober 17, 2017

Antalet finansieringsmöjligheter för företag blir ständigt fler. Senast ut på scenen är vad som kallas P2P-utlåning. Det är ett koncept genom vilket privatpersoner och/eller företag går ihop för att låna ut pengar till företag som behöver finansiering. Toborrow är en av de aktörer som erbjuder en sådan peer to peer-lösning. Varför låna via P2P? Varje […]

Läs mer